{ Kurrikulum. }

Bizim kurrikulum əsasən təcrübəyə və iş mühitində tələb olunan texnologiyalara köklənmişdir. Düşərgə səyahətiniz aşağıdakı kimidir:


FRONT-END | MƏRHƏLƏ 1-3
Hədəflər
 • Terminal/bash komandaları ilə tanışlıq
 • Git versiya kontrol sistemi ilə iş və Github
 • HTML5 səhifələrin maketinin qurulması
 • CSS3 ilə səhifələrin dizayn olunması və responsivlik
 • Bootstrap CSS framevörkü ilə səhifələrin dizayn olunması və grid sistemi
 • JavaScriptin sintaksisi, DOM manipulyasiyası, Time Events, Client-side storages, AJAX və başqa konsepsiyalar
 • jQuery kitabxanası ilə işləmək
 • Application Programming Interface
 • Firebase
BACK-END | MƏRHƏLƏ 4-8
Hədəflər NodeJS, ExpressJS, Handlebars, MySQL, MongoDB, Sequelize, Mongoose)
 • NodeJS
 • NPM konsepti ilə tanışlıq və proyektə yeni paketlərin əlavə edilməsi prosesi
 • NodeJS ilə başqa saytlara HTTP sorğuların göndərilməsi üçün NPM request paketi ilə tanışlıq
 • Responsive command line tətbiqlərin yaradılması üçün inquirer.js NPM paketi ilə tanışlıq
 • SQL dilinin sintaksı. CRUD - Yaratma (Create), oxunma (Read), dəyişdirilmə (Update), silmə (Delete) əməliyyatları
 • Ətraflı MySQL
 • NodeJS istifadə edərək MySQL bazasında məlumatları yaratmaq, oxumaq, dəyişmək və silmək
 • Server/Client konseptini anlamaq üçün heç bir kitabxana istifadə etmədən NodeJS ilə web serverin yaradılması
 • Express routing
 • ExpressJS framework
 • Handlebars
 • MVC design pattern
 • ORM
 • Sequelize
 • Non-sql database MongoDB
 • Mongoose
BACK-END | MƏRHƏLƏ 9
Layihə Həftəsi
 • Komanda şəklində proyekt üzərində iş
 • Proyektin təqdimatı üçün presentasiyanın hazırlanması
REACTJS | MƏRHƏLƏ 10-14
Hədəflər
 • ReactJS ilə ümumi tanışlıq
 • JSX
 • Props və State
 • Crete React App ilə sürətli başlanğıc
 • React State Patterns
 • React Events
 • React Forms
 • React komponentin həyat dövrü və ona aid metodlar
 • React Router
 • React Hooks
 • Context API
 • NextJS ilə Server-side rendering
 • Webpack
ANDROİD / İOS | MƏRHƏLƏ 15-19
Hədəflər
 • React Native və özək komponentlər
 • State və hadisələrlə iş
 • Komponentlər arasında məlumatların ötürülməsi
 • Toxunulabilən komponentlərlə iş
 • React Native proyektlərində debug
 • React Native proyektlərdə keçidlər
 • React Native proyektlərində Redux istifadəsi
 • React Native proyektdə APİ-lərlə iş
 • Telefonda kamera, GPS, local storage və sairə qurğularla iş
 • Push notification
ALQORİTMLƏR VƏ DATA STRUKTURLAR | MƏRHƏLƏ 20
Hədəflər
 • Xətti axtarış, binar axtarış alqoritmləri və Big O notasiyası
 • Selection sort, insertion sort, quick sort
 • Stack və Queue

Qeyd: Bu mərhələ məzunlarımızı texniki müsahibələrə hazırlamaq üçün əlavə dərs kimi nəzərdə tutulmuşdur.

FİNAL PROYEKT
Məzuniyyət

Final proyekti üçün sizə 4 həftə vaxt verilir və təqdimat günü təyin edilir. Bu sizin düşərgəni bitirib məzun olmağınız üçün son mərhələdir. Əgər siz final proyektini təhvil verə bilməsəz onda siz düşərgəni bitirmiş sayılmırsınız və bizim məzunlar siyahısına düşmürsüz. Qarşılıqlı razılıq əsasında növbəti qruplara ödənişsiz qoşula bilərsiz. Növbəti qrupda siz hər dərsdə iştirak etmək məcburiyyətində deyilsiz. Əgər dərslər bitmədən siz final proyektini təhvil verə bilsəniz məzun olmuş sayılırsız.

{ DİGƏR MƏCBURİ OLMAYAN DƏRSLƏRİMİZ. }

Məzunlarımız düşərgəni bitirdikdən sonra şəxsi istəklərinə əsasən növbəti 6 həftə müddətində aşağıdakı dərsləri də ala bilərlər:


PYTHON VƏ DJANGO FRAMEWORK | MƏRHƏLƏ 1-6
Hədəflər
 • Python proqramlaşdırma dilinin əsasları (versiya 3.8)
 • Python üçün lazımlı kitabxanalar
 • Sürətli veb development üçün Django Framework Level 1-12
 • Django Rest Framework